Την …παυσίλυπον άμπελον δούναι βροτοίς.οίνον δε μηκέτ’ όντος ουκ έστιν …Κύπρις, ουδ’ άλλο τερπνόν ουδέν ανθρώποις έτι. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ στις “Βάκχες”(στ. 773-775)

ΟΙΝΟΙ

  • ΟΙΝΟΙ